ДИГИТАЛНА АКАДЕМИЯ ХАЙКАД – УЕБИНАРИ

Изх. № РУО1-16292/01.07.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-16157/30.06.2020 г. на Haycad Infotech Ltd, Ви уведомявам, че в инициативата на Дигитална академия Хайкад – „Моето бъдеще като инженер е в България – популяризация на кандидатстудентската кампания 2020“ са предвидени 2 уебинара:

  • На 02.07.2020 г. от 12:00 часа, за регистрациии: https://tinyurl.com/y7oyc2jv – Представяне на Технически университет – гр. Варна.
  • На 07.2020 г. от 11:00 часа, за регистрациии: https://tinyurl.com/ycy9gf38 – Представяне на Бургаски свободен университет.

Във връзка с професионалното ориентиране на гимназистите от Вашето училище моля създайте необходимата организация за популяризиране на информацията

  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД