ДИГИТАЛНА АКАДЕМИЯ ХАЙКАД

Изх. № РУО1-13747/11.06.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА столичните училища

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-13390/09.06.2020 г. на Haycad Infotech Ltd, Ви уведомявам, че Дигитална академия Хайкад стартира нова инициатива „Моето бъдеще като инженер е в България – популяризация на кандидатстудентската кампания 2020“.

Целта на инициативата е Дигитална академия Хайкад да даде възможност на всички технически университети да презентират своите специалности в рамките на кратки онлайн презентации. Така информацията ще достигне до огромна аудитория от специалисти, а чрез тях към подрастващото поколение.

Следете за поредицата от уебинарите на страницата на Дигитална академия Хайкад: https://www.haycad-infotech.bg/sybitia

За конатакти с Дигитална академия Хайкад: [email protected]

Във връзка с професионалното ориентиране на гимназистите от Вашето училище моля създайте необходимата организация за популяризиране на информацията.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД