Дигитална образователна платформа за четене

Изх. № РУО1-24644/16.09.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СУ И ОУ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо с № 9105-301/ 15.09.2020 г., вх. № РУО1-24452/ 15.09.2020 г., Министерството на образованието и науката информира, че подкрепя електронната платформа „Книговище.бг“. Тя е образователно средство, насочено към развиване на уменията за четене и осмисляне на книгите от ученици на възраст 6-14 години. Платформата кореспондира с целите на Националната стратегия за повишаване на грамотността.

Учителите и учениците от Вашето учебно заведение могат да получат повече информация на интернет адрес www.knigovishte.bg

Отговорни за съдържанието на платформата са нейните създатели, а изборът на текстовете е личен избор на ученика и учителя.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД