Дизайн на уроци по европейски стандарт, резултати и ресурси от проект „ПЛЕАДЕ“

Изх. №РУО1-7594/21.03.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИTE УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 30.03.2023 година от 13:00 ч. до 17:00 часа в Актовата зала на 144 СУ „Народни будители“ ще се проведе събитие на тема: Дизайн на уроци по европейски стандарт, резултати и ресурси от проект „ПЛЕАДЕ“.

Изпращам Ви покана от 144 СУ, програма за провеждане на събитието и линк за регистрация.

 

Приложение:

Покана от 144 СУ.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД