Дистанционен факултетен семинар

Изх. № РУО1-34868/08.12.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на  СУ „Климент Охридски“ с вх. № РУО1-34734/07.12.2020г., Ви уведомявам, че факултетът по физика организира дистанционен факултетен семинар на тема „Нобеловата награда по физика 2020 и развитие на физиката на черните дупки“.

При проявен интерес от Ваша страна за повече информация изпращам поканата за семинара.

 

Приложение:

  1. Покана за семинара.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД