Дни на безопасността на пътя – 16.09. – 22.09.2020 г.

Изх. № РУО1-22218/28.08.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Областна администрация на област София №ОА23-04945/24.08.2020 г. с вх. № РУО1-21816/24.08.2020 г. Ви уведомявам за възможността поверената Ви институция да участва в Дните на безопасността на пътя в периода 16.09 – 22.09.2020 г. с мото „Остани жив! Пази живота“ и за обявяването на 16.09.2020 г. за Ден без загинали на пътя с главен координатор на проекта на територията на Република България – Главна дирекция „Национална полиция“.

Желаещите да се включат в кампанията имат възможност да:

  • се регистрират като партньори;
  • дадат обещание за безопасно поведение на пътя чрез попълване на формуляр, който може да бъде намерен на страницата на проекта;
  • организират свое събитие и да го публикуват на интерактивната карта;
  • вземат участие в кампанията чрез социалните мрежи;
  • разпространяват „Нулата“ (снимка, видео, друга илюстрация, изобразяваща с ръце символа за нула загинали на пътя);
  • популяризират Деня без загинали на пътя и предоставят информация за резултатите от дейностите за намаляване на пътните инциденти.

На официалната страница на ROADPOL на адрес https://www.roadpolsafetydays.eu/  и на интернет страницата на пътна полиция https://www.mvr.bg/opp може да бъде намерена допълнителна информация както за настоящата кампания, така и за активността на българските участници през изминалите години.

За включване в листата на партньорите и на дейностите на партньорите в общ календар за Република България следва да правите заявките си към Главна дирекция „Национална полиция“ чрез СЕОС или на електронен адрес: [email protected]. Определените за МВР лица за контакт са: Мария Ботева, тел. 02 9829932 и Александър Стойчев, тел. 02 9828974.

.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАд

/съгласно заповед №РД10-1346/20.08.2020 г. на министъра на образованието и науката/