„Дни на безопасността на пътя“

Изх. № РУО1-24229/14.09.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УЧИЛИЩА И

ЦПЛР

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-293/10.09.2020г., вх.№РУО1-23651/10.09.2019г., Ви уведомявам, че Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL, за пета поредна година организира кампания по проект, целящ да намали до 0 поне за един ден броя на загиналите при пътнотранспортни произшествия. През 2020 година ROADPOL предвижда кампанията да се проведе в периода 16.09.2020-22.09.2020 г. като „Дни на безопасността на пътя“, когато по традиция се провежда Европейската седмица на мобилността. Мотото на кампанията е „Остани жив! Пази живота!“. Кампанията се провежда под патронажа на министъра на вътрешните работи и се предвижда Република България активно да се включи в нея като пълноправен член на ROADPOL. Главен координатор на кампанията е Главна дирекция „Национална полиция“. На официалната страница на ROADPOL на адрес https://www.roadpolsafetydays.eu са посочени активности с възможност за присъединяване към кампанията не само от Европа, а и от целия свят. Всеки може да се включи, организирайки свой собствен „Ден на безопасността на пътя“ през тази седмица, кампания, събитие или други дейности, споделяйки резултатите с организаторите на кампанията. За участие е необходимо да се регистрирате като партньори; да попълните формуляр, който може да се изтегли на посочената по-горе страница на ROADPOL; да публикувате на интерактивната карта на страницата на ROADPOL събитие, участие или други дейности, свързани с кампанията; да разпространите информация (снимка, видео, друга илюстрация), изобразяваща с ръце символа за нула загинали при катастрофа.

Допълнителна информация за кампанията може да бъде намерена и на сайта на Министерството на вътрешните работи -https://www.mvr.bg/opp/

При желание поверената Ви образователна институция да бъде включена в листата на партньорите и на дейностите на партньорите в общ календар за Република България, е необходимо да изпратите заявките към Главна дирекция „Пътна полиция“ чрез средствата за електронно осведомяване или на имейл адрес: oppgdnp [email protected].

 

Определените за МВР лица за контакт са Мария Ботева, тел.: 02 9829963; Йордан Зашев, тел.: 029829921; Атанас Терзиев, тел.: 02 9829932 и Александър Стойчев, тел.: 02 9829963.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД