Дни на отворените врати на Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“

Изх. № РУО1-7534/21.03.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-7465/20.03.2023 г. на Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ Ви уведомявам, че на 03.04.2023 г. ще се проведе ден на отворените врати в Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“

Събитието има за цел да представи държавния план-прием в V и VІІІ клас през предстоящата 2023/2024 учебна година. Гостите на НПМГ ще имат възможност да разгледат специализираните кабинети по информатика и информационни технологии, физика, химия и биология.

Програма на мероприятието:

За бъдещите петокласници

От 12.00 часа в танцовата зала на НПМГ – среща с Ръководството и преподаватели по математика и човек и природа за запознаване с приема, организацията и обучението в прогимназиален етап.

За бъдещите осмокласници

14:30 – 15:30 часа, зала 130 на Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“, бул. Джеймс Баучер №1, кв. Лозенец – среща с ръководството на гимназията и запознаване с компонентите на балообразуването за различните паралелки.

След приключване на срещата във Факултета по химия и фармация, в сградата на НПМГ, ул. Бигла 52 всички желаещи ще могат да се срещнат с преподаватели по основните профилиращи предмети за представяне на профилираното обучение:

–           математика: 12 кабинет;

–           информатика и ИТ: 24 кабинет;

–           биология: 20 кабинет;

–           физика: 30 кабинет;

–           химия: 40 и 42 кабинет.

При възникнали допълнителни въпроси, представители на ръководството на гимназията ще бъдат на разположение.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД