Добра практика за гимназисти

Изх. № РУО1-6377/23.02.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Фондация „Сай Хай“ с вх. № РУО 1-5800/17.02.2021 г. Ви уведомявам, че Фондация Сай Хай през последните 2 години организира STEM клуб/клуб по науки/Сай Хай като извънкласна дейност в НПМГ “Акад. Л. Чакалов” и ЧСУ “Цар Симеон Велики” за ученици VII -XII клас. В хода на заниманията, учениците разделени на отбори решават важни за обществото или общността им проблеми, които те сами избират под менторството на учител. Отборите преминават през авторската програма на Сай Хай, базирана на Google Science Fairs фестивали. В края на всяка година се организира фестивал, на който отборите презентират решенията си. Най-добрите проекти получават ментори от бизнеса и университетски преподаватели в различни научни области, за да ги доразвият. Отбор на Фондация Сай Хай е финалист в състезанието Супер СТЕМ България 2021г.

Програмата на Сай Хай може да се предаде на учител в училище, който да организира клуб. Той ще бъде подкрепен с материали и менторство. Програмата се предлага онлайн, с възможност за провеждане на български и на английски език.

Повече информация може да намерите на сайта на Фондация“ Сай Хай“: https://sci-high.org  или да се свържете с тях на адрес: [email protected].

 

Приложение:

  1. Презентация за STEM клуб Сай Хай.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД