Допускане до държавни зрелостни изпити

Изх. № РУО1-10924/18.05.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ОБУЧЕНИЕ
НА УЧЕНИЦИ В XII КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-919/05.05.2020 г. на министъра на образованието и науката, допускането до държавни зрелостни изпити се извършва до 29.05.2020 г.
На платформата https://admin.zamaturite.bg/ всеки от Вас трябва да отбележи недопуснатите ученици. Това се случва като изберете Ученици -> Списък. За тези, които не са допуснати трябва да кликнете еднократно върху бутона „Допуснат“.
След като сте приключили процеса на допускане, избирате Ученици -> Документи -> Служебни бележки допуснати. Генерирането на служебните бележки ще бъде достъпно на по-късен етап (може би на 26.05.2020 г.).

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД