Допускане до държавни зрелостни изпити

Изх. № РУО1- 15163/14.05.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ОБУЧЕНИЕ

НА УЧЕНИЦИ В XII КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Информирам ви, че от понеделник, 17.05.2021 г., в системата за ДЗИ ще бъде активна функцията „Списък с разпределение на учениците и служебните лица по училища“.

От понеделник, 17.05.2021 г. ще могат да се разпечатват служебните бележки на зрелостниците от системата.

От същата дата ще могат да се виждат и разпределенията на служебните лица.

За да видите къде са разпределени Вашите учители:

  1. Изберете „Служебни лица“ -> „Справки“ -> „Изберете роля“ -> „Изберете изпит“ -> „Разпределени от“.

За да видите кои са разпределени във Вашето училище:

  1. Изберете „Служебни лица“ -> „Справки“ -> „Изберете роля“ -> „Изберете изпит“ -> „Разпределени в“.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД