Допускате до държавни зрелостни изпити

Изх. № РУО1-14887/13.05.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ОБУЧЕНИЕ

НА УЧЕНИЦИ В XII КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням, че в изпълнение на заповед № РД 09-2119/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката допускането до държавни зрелостни изпити се извършва до 18.05.2021 г.

На платформата https://admin.zamaturite.bg/ всеки от Вас трябва да отрази недопуснатите ученици. Това се случва като изберете Ученици -> Списък. За тези, които не са допуснати трябва да кликнете еднократно върху бутона „Допуснат“.

След като сте приключили процеса на допускане, избирате Ученици -> Документи -> Служебни бележки допуснати. Генерирането на служебните бележки ще бъде достъпно на по-късен етап.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД