Допълнителен държавен план-прием на XI клас за учебната 2020/2021 година

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Предоставям Ви утвърдения със заповед № РД 01-194/30.04.2020 г. на началника на РУО – София-град допълнителен държавен план-прием в XI клас за учебната 2020/2021 година. 

Напомням Ви, че в допълнителния държавен план-прием участват само ученици от обединени училища.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД