Допълнителна информация и уебинар за съвместна проектна програма „Активни млади граждани за устойчиво развитие в района на ЦЕИ и АЙИ“

Изх. № РУО1-2875/21.01.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-2787/21.01.2021 г., приложено Ви изпращам допълнителна информация по проект „Активни млади граждани за устойчиво развитие в района на Централноевропейската инициатива /ЦЕИ/ и Адриатическо – Йонийската инициатива /АЙИ/“. За успешното осъществяване на инициативата ще бъде предоставена изчерпателна информация за всички заинтересовани в рамките на уебинар, който ще се проведе в края на месец януари 2021 г. на следния линк: https://www.cei.int/active-young-citizens-for-sustainable-development-in-cei-and-aii-areas

Моля до 29.01.2021 г. да предоставите информация за намерението Ви за участие в проекта на адрес: [email protected] – Милена Радулова, държавен експерт в дирекция „Международни връзки и протокол“, секретар на Делегацията на НС в ПИЦЕИ, тел: 02 939 3581, 0889809498.

Приложение:

  1. Концепция на проектна програма „Активни млади граждани за устойчиво развитие в района на Централноевропейската инициатива /ЦЕИ/ и Адриатическо – Йонийската инициатива /АЙИ/“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-

СОФИЯ-ГРАД