Доставка на техника по проект „Образование за утрешния ден“

Изх. № РУО1-7127/23.03.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, КОИТО РАБОТЯТ ПО ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на дейностите, свързани с проект „Образование за утрешния ден“ Ви уведомявам, че в училищата може да бъде доставяна техника. Препоръката от МОН, с която следва да се съобразите е:

  1. Доставчиците само да влизат, за да оставят техниката;
  2. В следващите 48 часа доставената техника да не се пипа и не се разопакова (вариант на карантинен период на стоката);
  3. Приемо-предавателните протоколи, по възможност, да се разменят електронно.

Преди доставката фирмата изпраща съобщение на електронната поща на училището и се уточняват подробностите за доставката с директора на училището.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД