Доставка на учебници за VIII – XII клас в училищата

Изх. № РУО1-12819/19.04.2024 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо №9105-105/18.04.2024 г., вх. № РУО1-12705/19.04.2024 г., на заместник-министъра на образованието и науката относно доставка на учебници за VIII – XII клас в училищата.

Приложение: писмо №9105-105/18.04.2024 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД