Доставка на учебници

Рег. № РУО1-11606/22.05.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И

УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД      

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-170/15.05.2020 г., вх. № РУО1-10878/18.05.2020 г., Ви уведомявам, че в Графика на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2020/2021 година, утвърден със Заповед № РД09-541/27.02.2020 г. на министъра на образованието и науката, са определени следните срокове за сключване на договорите с издателствата за доставка на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти:

  • за държавните и общинските детски градини и училища – до 10.04.2020 г.
  • за частните детски градини и училища – до 30.06.2020 година.

Срокът за доставката до държавните, общинските и частните детски градини и училища е до 04.09.2020 година.

Уведомявам Ви, че издателствата имат готовност да разпространяват заявените количества познавателни книжки, учебници и учебни комплекти. При спазване на противоепидемичните мерки на територията на Република България, въведени със заповед на г-н Кирил Ананиев, министър на здравеопазването, е необходимо да създадете организация за приемането на заявените количества познавателни книжки, учебници и учебни комплекти.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД