Достъпна функционалност за въвеждане и редактиране на ученици

Изх. № РУО1- 5446/27.02.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1 – 5206/26.02.2020 г., Ви уведомявам, че в платформата https://admin.zamaturite.bg е достъпна функционалността за въвеждане и редактиране на ученици. Достъпни са само учениците от 4 клас, тъй като в момента в ЦОПУО има нужда от информация за 4 клас. На по-късен етап ще бъдат достъпни и учениците от 10 клас.
Обръщам внимание, за момента да НЕ се въвеждат ученици от 10 клас и 12 клас на ръка, за да няма проблем при прехвърлянето от ЦИО.
Прехвърлени са всички получени от ЦИО ученици от 4 клас, като за тях са генерирани входящи номера и са маркирани БЕЛ и МАТ като изпити. Важно е да се проверят и да се маркират учениците със СОП.
Достъпна е и функционалността за оценка на разпределението и разпределяне по зали.
Обръщам внимание, че тази дейност трябва да се извърши от училищата до 28.02.2020 г. По инструкция от МОН разпределението на учениците трябва да е на произволен принцип в рамките на собственото училище, с равномерно запълване на свободните места.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД