Достъп до образователни ресурси по темата за Тракиийския въпрос

Изх. № РУО1-147/04.01.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-440/30.12.2020 г., вх. № РУО 1-36436/30.12.2020 г., Ви уведомявам, че Сьюзът на тракийските дружества в България е предоставил възможност да се използват в електронен вариант ресурси по темата за Тракийския въпрос.

Ресурсите са достъпни на следния електронен адрес: www.stdbg.org, рубрика “ТНИ”, подрубрика „Виртуална библиотека”.

Преценката за използването на тези ресурси правят самите учители.

Подробна информация може да прочетете на сайта на Сьюза на тракийските дружества в България: http://stdbg.org/pin_stdb-tni-sbu-konkurs-za-srednoshkolci_1865.htm.

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите от Вашето училище

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД