Дуално обучение след седми клас по професия „Електротехник“

Изх. № РУО1-8016/24.03.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-767021.03.2023 г., Ви информирам за възможности за кариерно ориентиране на ученици към дуалното обучение след седми клас по професия „Електротехник“ в Професионална гимназия по електротехника и автоматика, гр. София – като част от партньорските училища в австрийския проект за дуално обучение в  България GODUAL. За  ориентирането на ученици и родители за избор след 7-ми клас се предвиждат следните инициативи в училището:

  • Планиран ден на отворените врати в гимназията – на 29 март 2023 г. в ПГЕА – гр. София, бул. Овча купел №1, от 9.00 – 15.00 ч.
  • Планирани дни на професията в гимназията – на 6 и 7 юни 2023 г. в ПГЕА – гр. София, бул. Овча купел №1, от 9.00 – 15.00 ч.

Професиите, по които обучават, ще бъдат представени от учители и ученици в кабинетите и класните стаи на гимназията. Ще бъдат демонстрирани техника и възможности за реализация на знания по професиите.

Повече информация е налична в приложението.

Обръщам се към Вас да разпространите информацията за събитията до седмокласниците във Вашето училище.

 

Приложение:

  1. Дуално обучение – твоят шанс за успех

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД