Европейска нощ на учените – 27 и 28.11.2020 г.

Изх. № РУО1- 33838/27.11.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-33822/26.11.2020г. от г-жа Радостина Камбурова – председател на ЦКК при Съюза на физиците в България, приложено Ви изпращам програмата на Есенния ден на отворените врати, част от виртуалното събитие „Европейска нощ на учените“ (https://nauka.bg/su-nosht2020/), в рамките на проект H2020-MSCA-NIGHT-2020-955283, K-TRIO 4, финансиран от Европейския съюз по програма Дейности „Мария Склодовска-Кюри“.

Събитието е част от Европейската нощ на учените, съдържа два панела, подходящи за ученици, и ще се проведе във Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ на 27-28 ноември 2020 г.

 

Приложение:

  1. Програма на Есенния ден на отворените врати.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД