Европейска седмица на програмирането

Изх. № РУО1-32373/05.10.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-242/28.09.2023 г., вх. № РУО1-31363/28.09.2023 г. Ви уведомявам, че в периода от 7 до 22 октомври 2023 г. училищата във всички европейски страни отбелязват важността на изучаването на програмирането и развитието на творческото мислене в рамките на инициативата „Европейска седмица на програмирането”. Министерство на образованието и науката подкрепя инициативата на Европейската комисия и отправя покана към всички училища в България да регистрират на сайта http://codeweek.eu/schools събития, които се провеждат в тяхното училище и са по някое от следните направления: Основи на програмирането; Забавни дейности по програмиране; Визуално/блоково програмиране; Разработване на софтуер; Дизайн на игри; Разработване на мобилни приложения; Уеб програмиране; Роботика; Изкуствен интелект; Разширена реалност; Интернет на нещата; 3D печат; Повишаване на мотивацията и осведомеността; Други дейности, свързани с дигиталната компетентност.

На сайта могат да се регистрират както събития, които са специално организирани за тази инициатива, така и интересни теми и подходи, реализирани в учебни часове, които са част от задължителната, разширената или допълнителната подготовка, както и часове в извънкласни дейности. Като част от тази инициатива могат да се канят бивши ученици или родители, които да проведат беседа, демонстрация или семинар по горните теми, с цел да се засили мотивацията на учениците да изучават компютърни науки.

Приканваме всички учители, които преподават учебните предмети компютърно моделиране, компютърно моделиране и информационни технологии, информатика и информационни технологии да регистрират свое събитие на сайта или да споделят своя вдъхновяваща история в блога на адрес http://blog.codeweek.eu/submit.

Особено ценно би било да се представят добри практики по горните теми и от учителите, които преподават други учебни предмети, но използват по интересен начин информационните технологии.

На сайта на инициативата „Европейска седмица на програмирането” http://codeweek.eu/schools са налични ресурси и онлайн курсове за учители, като участието в някои от тях изисква регистрация и е необходимо да се преценява от училищата.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД