Европейски ден на езиците

Изх. № РУО1-27522/ 25.09.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

През 2010 г. Съветът на Европа обявява 26 септември за Европейски ден на езиците. Основни  цели на отбелязването на този ден е да се популяризира богатото езиково и културно разнообразие в Европа, да се насърчи изучаването на чужди езици във всяка възраст за повишаване нивото на многоезичност и междукултурно разбирателство.

По този повод Ви уведомявам, че къща музей „Димитър Димов“ (част от структурата на Националния литературен музей) на 26 септември 2019 г. от 10:00 до 17:00 часа ще се включи в отбелязването на Европейския ден на езиците с провеждането на:

  • от 10:00 до 17:00 часа – тематична беседа за преводите на романа на различните езици и за техните преводачи; образователно-развлекателна игра за ученици; четене на откъси от романа на чужд език по избор.
  • временна изложба с материали, свързани с преводите на романа на чужди езици, както и материали, свързани с изучаването на английски, френски, немски, испански и руски език от Димитър Димов.

За контакти и допълнителна информация: д-р Милена Катошева, главен уредник, тел. 0878 864 111; 0893 324 165, e-mail: [email protected]

Моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с програмата и да съдействате за участието им.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД