Европейски ден на спорта в училище 2023 г.

Изх. № РУО1-22239/10.07.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

                                                                                

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на сдружение „BG Бъди активен“ с вх. № РУО1-21675/06.07.2023 г., Ви уведомявам, че за девета поредна година в последния петък на месец септември, ще бъде отбелязан Европейския ден на спорта в училище. Децата и учениците в училищата, които се присъединят към инициативата, ще имат възможност да опитат нови активни занимания и спортове. Ден на спорта в училище носи и допълнително послание – възпитава отговорно поведение у подрастващите към околната среда. Чрез езика на спорта децата лесно научават принципите на устойчивия начин на живот и развиват важни навици. Европейският ден на спорта в училище е част от кампанията NowWeMove и Европейска седмица на спорта #BeActive, които са официално подкрепени от МОН и ММС.

Във връзка с провеждането на Европейския ден на спорта прилагам Наръчник и Критерии за избор на най-активните училища за 2023 г.

Обръщам внимание за спазването на законовите изисквания, определени в чл.11а, ал.1 от Закона на закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1“.

 

Приложение:

  1. Наръчник „Европейски ден на спорта в училище“ и критерии за избор на най-активните училища за 2023 г.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД