Единадесети литературно-художествен конкурс, посветен на живота и делото на Стоил Войвода

Изх. № РУО1-7393/05.03.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                      

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-6968/01.03.2021 г., Ви изпращам регламента за участие в единадесетия литературно-художествен конкурс, посветен на живота и делото на Стоил Войвода по повод 145 години от смъртта му.

Крайният срок за изпращане на творбите е 30.04.2021 г. на посочения в приложения регламент адрес.

 

Приложение:

  1. Регламент на конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД