Единадесети турнир по плуване за Купа „София“

Изх.№ РУО1 – 41551/22.11.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Столична община с изх.№ СОА22–НЦ62-979-2/16.11.2022 г., вх.№ РУО1-40985/16.11.2022 г., Ви уведомявам, че Дирекция „Спрот и младежки дейности“ при Направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“, в партньорство с Националната спортна академия „Васил Левски“, организират Единадесети турнир по плуване за Купа „София“ за ученици от ІІІ-ІV клас и от V-VІІ клас.

Турнирът по плуване за Купа „София“ ще се проведе на 12 и 13 декември 2022 г. /понеделник и вторник /, от 10:30 до 13:00 часа, в басейн „Мадара“ на Националната спортна академия за две възрастови групи, както следва:

ІІІ-ІV клас – 12.12.2022 г. /понеделник/;

V-VІІ клас – 13.12.2022 г. /вторник/.

Заявки и документи за участие се приемат само на Техническата конференция, която ще се проведе на 09.12.2022 г. /петък/, от 12:00 ч. до 14:00 ч. в сградата на Столична община – ул. „Оборище“ №44, Дирекция „Спорт и младежки дейности“.

Моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт за възможността за включване с представителен отбор на училището или индивидуални състезатели и  да осигурите присъствието им за участие в турнира по плуване за Купа „София“, без да се нарушава учебния процес.

Приложения:

  1. Правила/Регламент за участие в Единадесети турнир по плуване за Купа „София“.
  2. Програма на турнира.
  3. Техническа заявка по образец.
  4. Фишове по образец.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД