Ежегоден поход и конкурс „По стъпките на Таньо войвода“

Изх. № РУО 1-15172/14.05.2024 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-177/13.05.2024 г., вх. №РУО1-14944/13.05.2024 г., Ви уведомявам, че предстои провеждането на ежегодния поход и конкурс „По стъпките на Таньо Войвода“, организиран от КПД „Родно Лудогорие“.

Моля да сведете информацията на вниманието на учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложения:

  1. График на 39-ия поход „По пътя на четата на Таньо войвода“ – 2024 г.
  2. Статут за организиране и провеждане на Национален ученически конкурс посветен на 39-ия поход „По стъпките на четата на Таньо Стоянов.“

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РУО

СОФИЯ-ГРАД