Ежемесечно отчитане на индивидуални учебни планове

Изх. № РУО1-35277/21.10.2021 г.

ДО 
ДИРЕКТОРИТЕ НА

НА ДЪРЖАВНИТЕ, ОБЩИНСКИТЕ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД,

В КОИТО СЕ ОБУЧАВАТ УЧЕНИЦИ ПО ИНДИВИДУАЛНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на чл. 3 ал. 2, т. 37 от Правилника за устройството и функциите на регионалните управления по образованието, във връзка с чл. 95, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, напомням, че следва ежемесечно до 5 число на следващия месец да предоставяте информация за изпълнение на индивидуалните учебни планове на учениците от повереното Ви училище, които се обучават по тях за изминалия месец. За целта попълвате информация за всеки ученик в приложената таблица, която се подписва с електронен подпис от директора на училището.

Файловете се изпращат САМО на посочените  електронни адреси и не се дублират чрез изпращане през Системата за сигурно електронно връчване, както следва:

  1. За училищата от районите Банкя, Възраждане, Лозенец, Нови Искър, Слатина – на електронен адрес: [email protected]
  2. За училищата от районите Витоша, Илинден, Красна поляна, Младост, Студентски – на електронен адрес: [email protected]
  3. За училищата от районите Връбница, Надежда, Оборище, Панчарево, Подуяне – на електронен адрес: [email protected]
  4. За училищата от районите Красно село, Люлин, Овча купел, Средец – на електронен адрес: [email protected]
  5. За училищата от районите Изгрев, Искър, Кремиковци, Сердика и Триадица – на електронен адрес: [email protected]
  6. За професионалните гимназии – на електронен адрес: [email protected]

 

Приложение:          

  1. Информация за отчитане на взетите часове по утвърдени индивидуални учебни планове.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА 

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД