Екологично-образователна програма Goign Green

Изх. № РУО1 – 41527/22.11.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-40783/15.11.2022 г., Ви уведомявам, че   компания „Екологика“ е създала екологично-образователна програма Goign Green с цел повишаване на екологичната грамотност на учениците в българските училища – да създадат връзки с устойчивостта в ежедневния си живот като решаваща стъпка в разбирането на околната среда, като развиват умения за решаване на екологичните проблеми и насърчаване на иновациите, повишават гражданската ангажираност и положителното екологично поведение.

При проявен интерес, повече информация за програмата може да откриете тук: https://going-green.eu /

За повече информация: Моника Лепоева, тел: +359878141450, +35929446449.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД