„Електрониада 2023“

Изх. № РУО1-6551/10.03.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИЩА, ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо от РУО – Русе с вх. № РУО1-6157/07.03.2023 г.  Ви уведомявам, че с цел представяне на усвоените теоретични и приложни знания от учениците в областта на електрониката и физиката, катедра „Електроника“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ организира състезание „Електрониада 2023“. Състезанието ще се проведе присъствено на 08.04.2023 г. в Русенски университет „Ангел Кънев“

Заявка за участие по образец се изпраща най-късно до 22.03.2023 г. на e-mail: [email protected]

Лице за контакт: доц. Анелия Манукова – тел. 0889180327; e-mail: [email protected]

Моля да сведете информацията на вниманието на учениците и учителите от повереното Ви училище.

 

Приложения:

  1. Регламент.
  2. Заявка за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД