Електронно гласуване за годишната награда „Бисерче вълшебно“

Изх. № РУО1-5910/22.02.2024 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо №9105-391/20.02.2024 г. с вх. №РУО1-5509/20.02.2024 г. от МОН Ви уведомяваме, че Фондация „Детски книги“ провежда ежегодната номинация за детска книга, избрана от самите деца.

Кампанията е насочена към формиране на трайни читателски интереси и на читателска култура у учениците и може да обогати училищните практики, насочени към насърчаване на грамотността.

Министерството на образованието и науката подкрепя провеждането на дванадесетото издание на  инициативата на Фондация „Детски книги” за номиниране на детска книга и връчване на годишната награда „Бисерче вълшебно”  през 2024 година.

Във връзка с това моля да информирате учителите, децата и учениците за провеждането на дванадесетото издание на „Бисерче вълшебно“ и за възможността да се включат в електронното гласуване за избор на детска книга чрез сайта www.biserche.com.

Надяваме се учителите да подпомогнат при гласуването децата от 3 до 6 години и най-малките ученици от 1.-2. клас, които нямат формирани умения за работа с компютър, като вписват имената им във входа за колективно гласуване, за да може всяко дете да получи грамота от почетното жури.

За повече информация:

www.knigohohodets.com

[email protected];

+359 888 801231

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД