Есенен математически турнир „Академик Стефан Додунеков“ за ученици от V до XII клас

Изх. № РУО1-39548/31.10.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Съюза на математиците в България с вх. № РУО1-139297/27.10.2022 г., Ви уведомявам, че Есенният математически турнир „Акад. Стефан Додунеков“ за ученици от V до XII клас ще се проведе, както следва:

  • за ученици от V-VII клас – на 19.11.2022 г. (събота) от 09:00 до 13:30 ч. в 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“, София;
  • за ученици от VIII-XII клас – на 19.11.2022 г. (събота) от 09:00 до 13:30 ч. в ПМГ „Васил Друмев“, Велико Търново.

Срокът за получаване на заявките за участие е 14.11.2022 г. Формуляри за заявки, програми, регламентите и допълнителна информация може да намерите на сайта н турнира http://www.esenenmt.info .

Моля да уведомите учителите и учениците от повереното Ви училище за Есенния математически турнир.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД