Есенен математически турнир „Акад. Стефан Додунеков“

Изх. РУО1 – 33278/23.11.20г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо № 9105-363/20.11.2020 г., вх. № РУО 1-33144/ 20.11.2020 г., от Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката, Ви уведомявам, че отложеният Есенен математически турнир „Акад. Стефан Додунеков“ за ученици от VIII до XII клас ще се проведе на 06.12.2020 г. от 09.00 ч. присъствено в тези училища, които желаят да организират турнира.

За целта до 25.11.2020 г. училищата трябва да заявят желанието си да организират турнира на електронна поща [email protected], като след тази дата ще получат подробни указания за провеждането му.

Турнирът е част от селекцията на отборите за Балканската олимпиада по математика и Младежката балканска олимпиада по математика.

Обръщам внимание, че турнирът трябва да се проведе при спазване на противоепидемичните мерки и изисквания.

Моля да информирате учителите по математика и учениците от повереното Ви училище за турнира.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ – ГРАД

/Съгласно заповед № РД 10-1972/13.11.2020 г.

на министъра на образованието и науката/