ЕСЕННО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА

Изх. № РУО1-30906/04.11.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г. на министъра на образованието и науката, за изменение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2020-2021 г., Ви уведомявам, че Есенното национално състезание по физика, което по график е предвидено да се проведе в периода 06-08.11.2020 г. в присъствена форма, ще се проведе на 05.12.2020 г. – в дистанционна форма.

 

РУО – София –град очаква допълнителна информация за организирането и провеждането на Есенното национално състезание.

 

 

Приложение:  Заповед №РД09-2998/ 30.10.2020 г. на Министъра на образованието и науката.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД