„Живей в кръговрата! Разреши проблема!“

Изх. № РУО1-9389/ 04.04.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх.№РУО1-9105/31.03.2023 г. на директора на ЧОУ „Образователни технологии“ Ви уведомявам,  че във връзка с Световния ден на Земята 22 април 2023г. имате възможност да се включите в проекта  „Живей в кръговрата! Разреши проблема!“ с ваша кампания за рециклиране. Това може да се случи в седмицата 18-21 април или следващата 24-28 април 2023г. с различни активности- дейности на открито, презентации, работилници, дискусии и др. Взимайки участие, вие ще получите необходимите материали и инструкции как да проведете своя кампания, както и съдействие от екипа на проекта за това.

За да заявите участие, получите материали и инструкции, пишете на имейл: [email protected].

Проектът „Живей в кръговрата! Разреши проблема!“  BGENVIRONMENT-3.001-0006-C02 е финансиран по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ (ООСКП) на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021.  Бенефициент е ЧОУ „Образователни технологии“ и се реализира в партньорство с Детски научен център „Музейко“, „Норвежки музей за наука и технологии“, ЧПГ „Образователни технологии“, СУ „Вела Благоева“ гр. Велико Търново, ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Дебрен. Повече информация можете да намерите на https://www.eeagrants.bg/.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД