Задължително спазване на определения от министъра на здравеопазването график за възстановяване на присъствените занимания в училище

Изх. № РУО1-4116/02.02.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ЧАСТНИ УЧИЛИЩА

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с продължаващи искания на директори на частни училища за промяна в начина на организация на учебния процес, напомням, че съгласно писмо № 0522-44/29.01.2021 г., вх. № РУО1–3560/29.01.2021 г. на министерството на образованието и науката, обучението на учениците във всички училища БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЯ следва да се осъществява при спазване на разпоредбите на заповед № РД–01-52/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването и заповед № РД 09-290/29.01.2021 г. на министъра на образованието и науката по определения график за възстановяване на присъствените занимания в училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД