Заключително събитие на Програма „Едно училище за всички“

Изх. № РУО1 – 1829/23.01.2020 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1 – 1237/17.01.2020 г., Ви уведомявам, че Сдружение за споделено учене „ЕЛА“(доскоро Център за приобщаващо образование) ще проведе заключително събитие на Програма „Едно училище за всички“ на 25.01.2020 г., гр. София, във Витоша Парк Хотел, зала Витоша, ул. „Росарио“№1.

Програмата „Едно училище за всички“ се осъществява от 2014 г. до 2020 г. с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

Събитието е с вход свободен, но изисква предварителна регистрация на следния линк: https://forms.gle/NRY9DL7dzdaJzMAL7

За повече информация може да се свържете с Лилия Аракчиева – тел: 0894066359, [email protected]

Приложение: Програма за събитието. (20_01_13 Program One school 4 all)

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед РД 02-81/20.01.2020 г. на началника на РУО – София-град/