Заключително събитие по проект „Активна зелена Европа“

Изх.№ РУО1-7146/01.03.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-6546/27.02.2024 г. Ви уведомявам, че на 12 април 2024 г. в Софийската лаборатория за иновации (ул. Сердика № 1, ет. 3) ще се проведе заключителното събитие по проект „Активна зелена Европа“ на фондация „Екологичен манифест – МанЕко“, със съдействието на Столична община.

Събитието е с вход свободен, ориентирано към учители от гимназиален етап на обучение и цели по-нататъшното прилагане на образователния модел в училищата в столицата.

В рамките на събитието ще бъде представен иновативният образователен подход „Климатична фреска“, целящ да подготви младежите за връзката между човешките дейности, климатичните промени и последиците от тях.

„Климатична фреска“ е отборна игра с 42 карти, всяка от които обяснява фактор за изменението на климата. Фреската се състои от четири части – отборна игра с карти, презентация по темата за климатичните промени, дискусия и генериране на идеи за справяне с последиците от климатичните промени. Чрез играта участниците преминават през увлекателен процес, който им помага да открият връзката между причините и следствията, свързани с изменението на климата, да си обяснят всички геофизически и социални последици, които настъпват, като биват насърчени да потърсят възможни решения за излизане от създалата се криза. Продължителността на всяка игра е 3 часа.

 

Записването за участие ще продължи до края на месец март 2024, до запълване капацитета на залата, на e-mail адрес: [email protected].

 

За допълнителна информация:

Д-р Вихрен Митев, директор на фондация „Екологичен манифест – МанЕко“ – +359 887 575 660

Надежда Герова, гл. експерт, дирекция „Спорт и младежки дейности“ – +359 896 847 451, [email protected]

 

Моля да сведете информацията до учителите, учениците и техните родители.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

  1. Програма на събитието
  2. Представяне

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД