Закриване на телефонен номер за контакт с организирани колективи

Изх. № РУО1-16422/03.05.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във с писмо вх. № 15847/28.04.2022 г. на Столична здравна инспекция Ви уведомявам, че с отпадане на извънредната епидемична обстановка дежурният телефонен номер, разкрит за въпроси за COVID-19,  се закрива.

При възникнали въпроси, свързани с карантина на класове, групи, персонал, имунизации и прием на деца от Украйна, същите могат да се отправят към дежурен епидемиолог, на телефон 0884 889 568.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД