Заповед за удължаване срока за организиране и провеждане на ІІ етап на Ученическите игри

Изх. № РУО1-11191/05.04.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. №РУО1-10992/04.04.2024 г., приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед №РД09-218/29.03.2024 г. на министъра на младежта и спорта за удължаване срока за организиране и провеждане на ІІ етап – областни състезания от Ученическите игри за ученици от V до ХІІ клас през учебната 2023/2024 г. за възрастова група V – VІІ и VІІІ – Х клас.

Приложение:

  1. 1. Заповед №РД09-218/29.03.2024 г. на министъра на младежта и спорта (Правила).

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД