Заповед за утвърждаване на Национален спортен календар на МОН за учебната 2022/2023 г. и Заповеди за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на Ученически игри за ученици

Изх. № РУО1-38423/18.10.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение:

  1. Заповед № РД-09-4773/27.09.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Национален спортен календар на МОН за учебната 2022/2023 г.
  2. Заповед № РД-09-838/05.10.2022 г. на министъра на младежта и спорта за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на Ученически игри за ученици от V до XII клас през учебната 2022/2023 г.
  3. Заповед № РД-09-837/04.10.2022 г. на министъра на младежта и спорта за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на Ученически игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2022/2023 г.

                                                                    

                             Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

                             НАЧАЛНИК НА

                             РУО – СОФИЯ-ГРАД