Заповед на министъра на образованието и науката

Изх. № РУО1-6288/ 09.03.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Приложено Ви изпращам за изпълнение заповед №РД09-606/ 09.03.2020 г. на министъра на образованието и науката.

 

Приложение:

Заповед №РД09-606/ 09.03.2020 г. на министъра на образованието и науката.

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД