Заповед на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на изпитите от НВО в края на X клас

Изх. № РУО1-16692/23.05.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

СРЕДНИ  И ОБЕДИНЕНИ УЧИЛИЩА, И НА

ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД 09-1299/21.05.2024 г. на министъра на образованието и науката за изменение на заповед № РД 09-2050/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на изпитите от НВО в края на X клас през учебната 2023/2024 година.

 

Приложение:

 

  1. Заповед № РД 09-1299/21.05.2024 г. на министъра на образованието и науката.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД