Заповед на началника на РУО – София-град за спиране на действието на заповедта за обявяване на конкурс за заемане на длъжностга „директор“

Заповед № РД 01-628/02.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за спиране действието на заповед № РД 01-563/06.07.2022 г. за обявяване на конкурс за заемане на длъжността „директор“