Заповед РД09-2611/16.03.2022 г. на министъра на образованието и науката

Изх. № РУО1-11097/16.03.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД 09-2611/16.03.2022 г. на министъра на образованието и науката относно промяна на Графика за провеждане на националните състезания през учебната 2021/2022 г.

 

Приложение:

  1. Заповед № РД 09-2611/16.03.2022 г. на министъра на образованието и науката.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД