Заповед №РД-01-489/ 31.08.2020 г. на министъра на здравеопазването

Изх. № РУО1- 22424/01.09.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с удължаване на обявената извънредна епидемична обстановка до 30.09.2020 г., приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед №РД-01-489/ 31.08.2020 г. на министъра на здравеопазването.

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгл. заповед № РД10-1347/ 20.08.2020 на

министъра на образованието и науката)