Заповед №РД01-3/ 04.01.2024 г. на началника на Регионално управление на образованието – София-град за обявяване на конкурс за заемане на длъжността „директор“ на училища на територията на област София-град 

Заповед №РД01-3/ 04.01.2024 г. на началника на РУО – София-град

Списък на нормативните актове

 Заявление за участие в конкурс