Заповед №РД09-762/09.04.2020 г. на министъра на образованието и науката относно организацията на дейностите на педагогическите специалисти в периода 13-16.04.2020 г.

Изх. № РУО1-8029/09.04.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение заповед №РД09-762/09.04.2020 г. на министъра на образованието и науката относно организацията на дейностите на педагогическите специалисти в периода 13-16.04.2020 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД