Актуализирани Насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата

Актуализирани Насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и Заповед № на МОН: РД09-4614 от 24.11.2021 г. и № на МЗ: РД-01-963 от 24.11.2021 г. за тяхното утвърждаване.