Заповед № РД-01-399/12.07.2020 г. на министъра на здравеопазването

Изх.№ 18604/16.07.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо на Столична регионална здравна инспекция с вх. № РУО 1-18345/14.07.2020 г. във връзка със заповед № РД 01-399/12.07.2020 г. на министъра на здравеопазването за създаване на необходимата организация при изпълнение на въведените временни противоепидемични мерки, считано от 13.07.2020 г. до 15.07.2020 г.

Приложение:

  1. Писмо на СРЗИ с вх. №РУО1-18345/14.07.2020 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД